FAN CLUB

DECYZJA:

W związku z koniecznością dostosowania podmiotów artystycznych do standardowych norm określonych dyrektywami i rozporządzeniami, zespół Kowalski jest zobowiązany:

  1. założyć FAN-CLUB zespołu i ogłosić fakt jego powstania w środkach masowego rażenia informacją
  2. umożliwić rejestrację wszystkim chętnym bez ograniczeń światopoglądowych, wyznaniowych, zawodowych i żadnych innych
  3. wyrazić wdzięczność wszystkim zainteresowanym wstąpieniem do FAN-CLUBU w dowolny sposób

Ponadto zespół Kowalski:

  1. nie ma prawa ograniczać rejestracji do pięknych dziewcząt w wieku przedpoborowym lub osób (płci obojga) z poczuciem humoru
  2. zabraniać wstępowania do FAN-CLUBU członkom i miłośnikom partii politycznych, których nazwa zaczyna się na literę "S"
  3. ma prawo zachęcać do rezygnacji z uczestnictwa w FAN-CLUBIE użytkowników spodni treningowych z dzianin elastycznych
  4. ma prawo oczekiwać od członków FAN-CLUBU jakiejkolwiek wrażliwości, czy poziomu inteligencji powyżej 70

Zespół ma prawo do złożenia odwołania od niniejszej decyzji w terminie, który upływa z chwilą zapoznania się z decyzją.

W związku z powyższym zespól Kowalski na posiedzeniu niejawnym w dniu (zamazane) w sprawie (zamazane) przy (zamazane) postanowił, co następuje:

§1

Założyć dwa FAN-CLUBY: oficjalny i nieoficjalny.

§2

Nie przykładać się zbytnio do promocji FAN-CLUBU oficjalnego, wszelkie informacje z nim związane publikować w mediach o marginalnym znaczeniu, lekceważyć wszelkie jego działania, olewać protesty i zażalenia.

§3

Powstanie nieoficjalnego FAN-CLUBU ogłosić jedynie na własnych stronach internetowych i w mediach, które są w porządku.

§4

Do nieoficjalnego FAN-CLUBU przyjmować tylko ludzi niegłupich i fajnych.

§5

Słowa "niegłupich i fajnych" traktować poważnie, a podstępnych prowokatorów (z "tych" partii i w "tych" ciuchach), którzy zgłoszą się do FAN-CLUBU a nie spełniają w/w warunków wywalać na zbity pysk (czyli przenosić do drugiego FAN-CLUBU i zapomnieć).

§6

Być pewnym, że członkowie nieoficjalnego FAN-CLUBU, którzy prześlą swoją "niegłupią i fajną" kandydaturę na adres kowalski@k-a.pl, maja poczucie humoru, są inteligentni i wrażliwi i jeśli sami nie określą się inaczej - są ślicznymi dziewczynami...

Nieoficjalny FAN-CLUB Kowalskiego zaprasza... I Ty możesz być Kowalski...
Pssst... Nie czytać głośno - Wróg czuwa.