<% Dim IsLogin IsLogin = Session("status") if IsLogin<>1 then response.redirect("login.asp?login=no") end if Dim admin admin = Session("admin") %> Lista schematów
| Strona główna | Na czasie | Zdjęcia koncertowe | Zdjęcia prywatne | Artykuły | Press room | Kalendarz | Historia | <%if admin="1" then%> Użytkownicy | <%end if%>